Giấy dán tường Annie 7924-2

Availablity: in stock

Giấy dán tường Annie 7924-2: Mẫu giấy dán tường hoa phong lan mầu trắng có nền màu xanh nõn chuối . Đây là loại hoa dây nổi 3D.

Kt: R106 x D15,6= 16,5m/1 cuộn. Mẫu mới nhất hiện nay.