Giấy dán tường Annie 7929-1

Availablity: in stock

Mẫu giấy tông nền trơn thật ấn tượng giấy dán tường Annie 7929-1.:Có màu đỏ đô đây là một trong những mẫu nền trơn hiếm có, có 1 không 2 trong thế giới giấy dán tường.

Mẫu giấy vừa ra mắt vào tháng 8/2018 này.

Kt: R106 x D15,6= 16,5m/1 cuộn. Mẫu mới nhất hiện nay.