Giấy dán tường Hàn Quốc Eroom 2048-1

Availablity: in stock

Giấy dán tường Hàn Quốc Eroom 2048-1: Mẫu giấy hoa văn nhẹ nhàng có màu trắng hợp cho những người yêu thích màu trắng và là người có mệnh kim.

Mẫu hoa văn này có thể dán tất cả không gian được vì chúng là mẫu hoa chìm ko nổi .