Giấy dán tường giả đá màu vàng 3D SKENE 85055-2

Availablity: in stock