Giấy dán tường giả đá trắng đục SKENE 85010-1

Availablity: in stock